Kuka päättää mitä palveluita tarjoamme?

Yrityksen lähtökohdista rakennetun markkinoinnin ja myynnin illuusio on hajoamassa. Jyvät erottuvat akanoista, kun siirrytään arvoihin perustuvaan asiakkuuksien vaalimiseen. Myyjäyritykset ovat viimeisten vuosikymmenten aikana rakentaneet itselleen rinnakkaistodellisuuden. Siinä todellisuudessa myyjäyritys rakentaa brändiä ja markkinoi tarjontaansa kohdemarkkinaan, pyrkimyksenään saada aikaan lojaaleja asiakkaita, joista syntyy kannattavia asiakkuuksia. Asiakkaan silmissä todellisuus näyttää toiselta. Teollisesta vallankumouksesta brändeihin Teollinen vallankumous mahdollisti…

Continue Reading →