MYYNTIKOULUTUS JA MYYNNIN TYÖPAJAT/WORKSHOPIT

Tehosta ja paranna myyntiäsi

Opi mitä on asiakaslähtöinen B2B myynti ja asiakkuuksien hallinta

Miksi ja miten kehittää yrityksen myyntiä:

Useimmiten yrityksen myynti nojaa yksittäisten, useimmiten itseoppineiden myyjien osaamiseen ja aktiivisuuteen sen sijaan, että myyntikoneisto olisi kunnossa.

Myyntikoulutuksen tai työpajan tavoitteena on kehittää yrityksen kaikkien myyjien ja myynnin tukijoukkojen sekä johdon osaamista ja sen kautta parantaa yrityksen myyntiä. Tämä voidaan toteuttaa koulutuksen tai työpajan muodossa. Kouluttajana/vetäjänä B2B-myynnin asiantuntija ja myynnin professori, jolla on yli 20 vuoden omakohtainen kokemus kv-myynnistä ja sen johtamisesta haastavilla markkinoilla.

Jos myynnin kehittäminen on sinulle ja yrityksellesi oikeasti tärkeää, jatka lukemista.

Innostuta tiimiäsi oppimaan mitä on B2B myynti, markkinointi ja asiakassuhteiden & asiakkuuksien hallinta. Innostuttajana ja myynnin kouluttaja ja asiantuntija KTT Paul Viio.

MYYNTIKOULUTUS JA MYYNNIN TYÖPAJAT

Asiakkaan arvoon perustuva myynti ja asiakassuhdehallinta parantaa myyntitulostasi

Haluatko, että B2B myynnin kouluttaja ja asiakassuhdehallintaan & asiakkuuksien hallintaan erikoistunut kouluttaja luotsaa tiimiäsi kehittämään myyntitaitoja, markkinointitaitoja ja asiakassuhdehallinta- & asiakkuuksien hallinnan taitoja tavoitteena sinun myyntituloksen parantaminen? Ota yhteyttä johtavaan myynnin asiantuntijaan, professoriin ja kouluttajaan
KTT Paul Viioon!

Henkilöstösi/myyntitiimisi haaste ja miten voin olla avuksi

Kaipaatko parempia myyntituloksia? Tieteellisten tutkimusten mukaan vain yksi(!) kymmenestä myyntihenkilöstä on huippumyyjä. Harva on seppä jo syntyessään.

Hyvä uutinen kuitenkin on, että periaatteessa kuka tahansa voi oppia ja kehittyä hyväksi tai jopa erinomaiseksi myyjäksi sekä asiakkaidensa keskuudessa arvostetuksi henkilöksi. Itse asiassa se on jopa melko helppoa, jos tietää miten se tehdään.

Jos haluat oppia maailman huippuyritysten ja -myyjien menestyksen salaisuudet kehittääksesi omia tai tiimisi myyntitaitoja, myynnin johtamista, asiakassuhdehallintaa ja asiakkuuksien hallinnan taitoja, salli minun ja verkostooni kuuluvien alansa huippuammattilaisten auttaa sinua. 

Myyntikoulutukset ja myynnin työpajat, joita pidän suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi, keskittyvät asiakkaan arvonluontiin, joka on liiketoiminnan ajuri. Kun se tehdään oikein, myyntituloksesi paranee.

Tarjoamani räätälöidyt yrityskohtaiset koulutukset ja työpajat nostavat myyntitaitosi, myynnin johtamisesi ja asiakassuhdehallinnan/asiakkuuksien hallinnan taitosi uudelle tasolle. Anna minun auttaa sinua ja tiimiäsi. Ota yhteyttä, mieluiten saman tien!


Mitä koulutus/työpaja tarjoaa sinulle ja myyntitiimillesi sekä myynnin tukihenkilöille

Mikäli haluat oppia maailmanluokan yritysten myynnin salat, niin minun todistetusti toimivat myynnin koulutukset ja asiakassuhdehallinnan sekä asiakkuushallinnan koulutukset ja työpajat ovat sinua ja tiimiäsi varten.

Mitä sinä liiketoiminnasta vastaavana tai sponsorina saat yhteistyöstä kanssani

Paljastamani myynnin salaisuudet ja oivallukset, joita tarjoamani myyntikoulutus kurssilaisille tuo, auttaa tiimiäsi ja liiketoimintaasi menestymään. Tämä toteutetaan kehittämällä osallistujien myyntitaitoja ja asiakahallintataitoja sekä asiakkuuksien hallinnan osaamista tavalla, joka parantaa myyntitulostasi.

Mitä tiimisi jäsenet saavat tarjoamistani myyntikoulutuksista ja työpajoista

Tarjoamani koulutukset ja työpajat tuovat sinulle ja tiimillesi uusia oivalluksia ja arvokkaita työkaluja heti käytettäväksi tulosten parantamiseksi. Pidän koulutuksia ja työpajoja suomeksi englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi.


Myynnin koulutusten ja työpajojen aiheet ja koulutuksen tasot

Myynnin kouluttajana ja työpajan vetäjänä & ohjaajana, jolla on syvällinen käytännön kokemukseen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva osaaminen B2B-myynnistä ja myynnin johtamisesta, markkinoinnista ja asiakassuhdehallinnasta, tuon uusia oivalluksia ja innostan myyntitiimiäsi ja myynnin tukeasi ajattelemaan ja toimimaan erilailla – tavalla, jolla saavutetaan parempia tuloksia.

Myynnin koulutuksen ja työpajojen avainteemat

Pääasialliset teemat, joihin myynnin koulutuksissani ja työpajoissani pureudun:

Koulutusten ja työpajojen aiheet

Auttaakseni sinua menestymään myynnissä ja asiakasuhdehallinnassa, myyntikoulutukseni ja työpajani keskittyvät avainaiheisiin, kuten esim.:

Aiheita yhdistellään ja muokataan sinulle ja tiimillesi sopivaksi. Tavoitteena on, että sinun ja tiimisi myyntiosaamista kehitetään ja vahvistetaan. Lähdemme sinun ja teidän tarpeistanne.

Myynnin koulutusten tasot

Myynnin koulutuksissa on kolme tasoa: Basic, Core ja Advanced.

Basic taso: Tässä käydään läpi arvomyynnin, ostamisen ja hankinnan, sekä asiakashallinnan perusteet. Tämä taso on tarkoitettu myyntihenkilöille ja myynnin tukitoiminnoille (markkinointi, projektihallinta, tuotehallinta, toimitus, jne.). Tämän tason koulutusten tavoitteita ovat: a) välittää kaikille sama viesti arvoajattelun tärkeydestä myynnissä ja b) oppia keskittymään myyntiin, arvonluontiin ja asiakassuhteiden rakentamiseen.

Core taso: Tässä keskitytään siihen, miten arvopohjainen myynti viedään käytäntöön – mitä se tarkoittaa päivittäisessä työssä. Se on tarkoitettu myyntihenkilöille, myyntipäälliköille ja kaikille niille, jotka ovat suoraan tekemisissä myynnin kanssa. Tämä koulutus keskittyy siihen, miten käytännössä toteuttaa arvopohjaista myyntiä.

Advanced taso: Tämä edistynyt taso keskittyy siihen, miten johtaa arvomyyntiä. Tämä taso on tarkoitettu myyntijohtajille, mutta myös myyntipäälliköille (edellyttäen, että heillä on myyntitiimi, jota johtavat). Tämän tason koulutukset keskittyvät siihen, miten arvomyyntiä johdetaan: miten strukturoida, kouluttaa, rakentaa, johtaa, palkita ja tukea myyntitiimejä arvopohjaisesti.

Myynnin työpaja (workshop) – esimerkkejä

Arvomyynnin työpajan tavoitteena on auttaa tiimiäsi kehittämään osaamistaan jostakin tietystä aiheesta, kuten esimerkiksi:

Huom. Yllä on mainittu joitakin useimmiten kysytyistä aiheista. Kaikkien työpajojen tavoitteena on auttaa sinua ja tiimiäsi kehittämään ja parantamaan myyntiä.

Preppaustapaaminen: Ennen koulutusta tai työpajaa meillä on preppaustapaaminen, jonka aikana käymme läpi odotuksenne koulutukselle tai työpajalle ja mikä on tavoitteenne. Tämän pohjalta suunnittelen ja valmistelen teidän tilanteeseenne sopivan koulutuksen tai työpajan.

Preppaustapaaminen voidaan järjestää henkilökohtaisen tapaamisen muodossa tai se voidaan hoitaa puhelimitse tai videopuheluna.

On tärkeää, että tiedän tilanteenne, mitä tavoittelette sekä perusasiat osallistujista, jotta voin paremmin suunnitella ja valmistella koulutuksen tai työpajan, joka sopii tilanteeseenne ja joka vastaa tarpeitanne ja odotuksianne.

Kerro minulle mitä tarvitset ja mitä toivot, jotta voin paremmin auttaa sinua menestymään.


Esimerkki myyntikoulutuksesta – Basic-taso: Arvomyynnin perusteet

Myyntikoulutuksen kesto on yleensä joko 1,5 tai 2 päivää. Koulutuksen tarkka pituus riippuu useasta tekijästä, kuten osallistujamäärästä, heidän koulutustasostansa ja työkokemuksesta, sekä kuinka pitkällä tiimisi jo on asiakasarvon nivouttamisessa osaksi heidän päivittäistä työtänsä.

Esimerkiksi myyntikoulutus Arvomyynnin perusteet, joka on perustason kurssi, on yleensä 2-päiväinen koulutus, mutta se voidaan tarpeen tullen myös järjestää 1,5-päiväisenä. Se on koulutus, joka on tarkoitettu sinun myyntitiimillesi sekä myynnin tukitoiminnoille. Koulutuksen tavoite on luoda yhteinen pohja sille, mitä arvomyynti on, miksi se on tärkeää ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Tavoitteena on siis saada tiimisi liikkeelle arvomyynnissä.

Kaikki koulutukseni muodostuvat helposti hallittavista osista. Rakenne on hyvin linjassa uusimpien pedagogisten ohjeiden kanssa mitä aikuisopetukseen tulee. Lisäksi käyttämäni rakenne auttaa osallistujia saamaan hyvän oppimiskokemuksen, joka tehostaa oppimista. Jokainen osio sisältää seuraavaa: aiheen alustus (minun toimestani), aihe-spesifit ja -relevantit tehtävät ja keskustelut aiheen linkittämiseksi osaksi osallistujien todellisuutta ja tilanteita sekä  harjoitteita osallistujille (yleensä ryhmätöiden muodossa) toivottujen oppimistavoitteiden varmistamiseksi.

Tältä sinulle ja teille järjestettävä koulutus (joko 1,5- tai 2-päiväinen) voisi näyttää:

Otsikko: [yrityksesi nimi] arvomyynnin perusteet

Jokainen osa sisältää aiheen alustuksen minun toimestani, keskustelua ja harjoitteita pienryhmissä. Kahvitauot aamu- ja iltapäivällä sekä lounas puoleltapäivin.

Toimitan pyynnöstäsi mielelläni yksityiskohtaisen koulutusohjelmarungon. Ota yhteyttä minuun, niin keskustellaan mikä sopisi parhaiten sinulle ja tiimillesi.


Paul Viio – sinun myyntikouluttajasi / myynnin työpajan vetäjäsi

Lyhyesti minusta, sinun myyntikouluttajastasi ja myynnin työpajan vetäjästäsi:

* Triple crown university: Accredited by the leading accreditation organizations for higher-level education AACSB, EQUIS and AMBA. What's makes being 'triple crown' special? Less than 1% of universities and business schools in the world belong to this elite group of schools.


Mitä ihmiset sanovat minusta myyntikouluttajana ja työpajan vetäjänä

Aikaisempiin myynnin koulutuksiin ja työpajoihin osallistuneiden henkilöiden palautteita:

"I just wanted to thank you for the training at [name removed]. Very inspiring and has changed my perception on sales."

Senior Executive
Norway

“Thank you for the inspiring value sales training!”

Sales Manager and Team Leader
USA

“Sinun kurssisi oli yksi parhaista pitkään aikaan!”

Senior Marketing Manager
Finland

“I’ve been thinking much over your presentations and advice – looking forward to discussing more in the next day or so.”

Offering Manager
USA

"Thanks Paul for an excellent training! It helped me understand how customers operate and how we can build on that."

Sales Manager
China

Haluatko myös sinun tiimisi keskittyvän asiakasarvoon ja parantavan myynnin tehokkuutta ja tulosta?

Kuka hyötyy tarjoamistani myyntikursseista ja myynnin työpajoista

Tarjoamani Myynnin koulutus ja työpajat -palvelu on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat saavuttaa menestyksen, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen ja jotka haluavat välittää sen viestin johtamistyylissään ja toiminnassaan sekä asiakkaillensa, liikekumppaneilleen, henkilöstölleen ja sidosryhmillensä.

Yhdistävä tekijä asiakkailleni on, että heillä on vahva tahto muuttaa ja kehittää myyntiänsä ja liiketoimintaansa kestävällä tavalla keskittymällä asiakkaisiin ja arvon yhteisluontiin (value co-creation).

Yrityksiä ja organisaatioita, jotka buukkaavat minut myynnin kouluttajaksi tai myynnin työpajan vetäjäksi ovat mm.:

Huom. Voit kysyä minulta kouluttamieni ja valmentamieni yritysten ja organisaatioiden nimiä sikäli kun voin ja saan niiden nimiä mainita. Suurin osa koulutuksistani tehdään salassapitosopimuksen alla, koska niissä käsitellään asiakkaideni liiketoiminnalle kriittisiä asioita.


Koulutus- ja työpajapalkkiot ja hinnoittelupolitiikka

Palkkioni ja hinnoittelupolitiikkani on sekä kohtuullinen että reilu. Itse asiassa et maksa mitään itse koulutus- tai työpajapäivän/-päivien aikana käytetyistä tunneista. Se, mistä minulle maksat koostuu seuraavasta:

Palkkioni koulutusten tai työpajojen osalta tai oikeastaan niiden räätälöinnistä (suunnittelu, valmistelu ja harjoittelu) on minulta suoraan tilattaessa alkaen €6450 per koulutus-/työpajapäivä. Tämä sisältää kevyen räätälöinnin. Palkkioni sisältää tyytyväisyystakuun**. Hinnat Euroina ja niihin lisätään ALV (24% Suomessa, 0% kansainvälisessä kaupassa) ja matkustuskulut.

* Matkustuskulu: Mikäli tilaisuus pidetään paikassa, johon on yli kahden tunnin matka (Helsingistä tai Tukholmasta), veloitan lisäksi matkustuskuluna €950 per matkustuspäivä menetetystä työajastani.

** Katso kohta tyytyväisyystakuu alla.

Tärkeää: Jos yrityksessänne on sisäinen koulutusakatemia tai jos mieluiten tilaatte minut preferoimanne koulutusyhtiön kautta, teen mielelläni heidän kanssaan yhteistyötä. Kertokaa vain mikä toimii teille parhaiten. Tyytyväisyytenne on minulle tärkeää.


Ota yhteyttä ei-sitovaa keskustelua varten

Ota yhteyttä minuun maksutonta ja ei-sitovaa keskustelua varten, jotta voimme keskustella sinun tarpeistasi, tilanteestasi ja tavoitteistasi. Tämän jälkeen laadin ohjelmaehdotuksen ja lähetän sinulle tarjouksen. 

Käytä alla olevaa yhteydenottokaavaketta! Saatuani sen, olen yhteydessä sinuun mahdollisimman pian, jotta voimme keskustella asiasta tarkemmin. Huom. Mikäli haluat, voit myös olla minuun yhdeydessä sähköpostitse, puhelimitse tai chatin välityksellä.

Ota yhteyttä jo tänään! Varmistaaksesi minut myynnin kouluttajaksi tai työpajan vetäjäksi tiimillesi, pyydän sinua ottamaan yhteyttä minuun mahdollisimman pian. Kalenterini täyttyy usein melko nopeasti.

First and last name (required)

E-mail (required)

Subject

Message

Tyytyväisyystakuu

Kaikki, jotka palvelujani ovat käyttäneet tietävät, että teen aina parhaani ja toimin asiakkaan etujen mukaisesti. Uusille asiakkaille tarjoan seuraavan tyytyväisyystakuun: Jos et ole tyytyväinen palveluuni, voit saada rahasi takaisin (matka- ja muut kuluni luonnollisesti ensin vähennettynä) tai voimme sopia uudesta yhteistyöstä.

Sinun tyytyväisyytesi on minulle oikeasti tärkeää.


H e l s i n k i   –   S t o c k h o l m

Contact: +358 (0)45 847 6337, info(a)paulviio.com, P.O. Box 361, 00151 Helsinki, Finland

Copyright © 1998-2019 Paul Viio. All rights reserved.