Paul Viio – Säljdoktorn

Ledande expert i försäljning och säljledning

Dr. Paul Viio är ledande expert i värdebaserad försäljning och säljledning. Hän hjälper skapa företag i världsklass. Han gör det genom att hjälpa personer i organisationer förbättra sina säljresultat på ett bestående och ärligt sätt. Han är företagare, författare, forskare och den enda som har två professurer i försäljning och säljledning på två topprankade universitet/handelshögskolor.

Pauls kunskap i försäljning är unik: Hans sätt att kombinera praktisk säljerfarenhet med teori resulterar i verklig säljexpertis. Han har jobbat i över 20 år inom försäljning runtom i Europa. Han har en omfattande erfarenhet av försäljning från olika företag i Europa och har haft olika positioner inom säljledning i ett antal företag. Han har praktisk erfarenhet av försäljning och leda internationella säljorganisationer som säljer komplexa lösningar åt välinformerade köpare och kunder. I tillägg till sin personliga säljerfarenhet är han även uppskattad säljforskare. Paul är även ekonomiedoktor (ED) i försäljning och säljledning från en topprankad handelshögskola.

Paul är en eftertraktad keynote talare, chefsutbildare (executive sales trainer), konsult och rådgivare åt bolag. Han har personligen undervisat, utbildat, rådgivit och hjälpt hundratals chefer och företag globalt. Han har också inspirerat och hjälpt tusentals människor förbättra sina säljresultat och framgång i affärsverksamhet.

Han har en omfattande erfarenhet av försäljning från olika B2B företag i Europa och har haft olika positioner inom säljledning i ett antal bolag. Utöver det är Paul grundare till och partner i ett privatägt konsultbolag som fokuserar på internationell sälj- och affärsutveckling.

Efter att ha jobbat inom försäljning och som säljchef i över 15 år internationellt runt halva Europa, bestämde han sig i slutet av 2007 för att börja doktorera. Paul blev ekonomiedoktor (ED) med fokus på försäljning och säljledning i slutet av 2011. Hans sätt att kombinera praktisk säljerfarenhet med teori är ganska unikt.

Paul tog sin doktorsexamen i marknadsföring på Svenska handelshögskolan (Hanken School of Economics) i Helsingfors, Finland. Temat för hans avhandling var relationsorientering av säljprocessen i ett företagskontext och hans forskning bidrar till relationsmarknadsföring och säljledning i synnerhet.

Currently Paul holds two professorships in selling and sales management at two top universities/business schools: Professor of practice in selling and sales management at Aalto University School of Business and Evli assistant professor of selling and sales management at Hanken School of Economics in Finland. He has previously held positions such as Director of sales research at Hanken School of Economics, Senior researcher at Aalto University, Research fellow at Stockholm Business School, Stockholm University, Stockholm, Sweden. Furthermore, his has held positions such as Visiting professor, Visiting lecturer, and Guest researcher at universities in various countries, including Austria, Finland, Monaco, Sweden and USA.

In the academic community he is an active researcher, manages scientific sales research projects and teaches & supervises students (levels: Ph.D., eMBA, MBA, M.Sc. and B.Sc.) in selling and sales management, including value-based selling and sales management, personal selling, seller-buyer relationship management, value pricing management and value-based pricing at universities and business schools internationally. Additionally, he is an active writer of academic and managerial articles on selling & sales management and seller-buyer relationship management.

Paul's sales research has been published in highly respected scientific journals such as Industrial Marketing Management, Journal of Business to Business Marketing. He acts as reviewer for the Journal of Personal Selling and Sales Management and Industrial Marketing Management.

Paul is fluent in four languages: Swedish, Finnish, English and German. He gives keynote speeches, conducts research, teaches students and trains executives in all four languages.

In addition to being a leading value sales and B2B service sales expert, Paul is also a husband and father. He takes care of his well-being in a holistic way, respects the environment, and is grateful for the love and life that he has been blessed with.


H e l s i n k i   –   S t o c k h o l m

Contact: +358 (0)45 847 6337, info(a)paulviio.com, P.O. Box 361, 00151 Helsinki, Finland

Copyright © 1998-2017 Paul Viio. All rights reserved.