Paul Viio – Säljdoktorn

Ledande expert i värdebaserad försäljning och säljledning

Dr. Paul Viio är ledande expert i värdebaserad försäljning och säljledning. Hän hjälper skapa företag i världsklass. Han gör det genom att hjälpa personer i organisationer förbättra sina säljresultat på ett bestående och ärligt sätt. Han är företagare, författare, forskare och den enda som har två professurer i försäljning och säljledning på två topprankade universitet/handelshögskolor.

Pauls kunskap i försäljning är unik: Hans sätt att kombinera praktisk säljerfarenhet med teori resulterar i verklig säljexpertis. Han har jobbat i över 25 år inom B2B försäljning runtom i Europa. Han har en omfattande erfarenhet av försäljning från olika företag i Europa och har haft olika positioner inom säljledning i ett antal företag. Han har praktisk erfarenhet av försäljning och leda internationella säljorganisationer som säljer komplexa lösningar åt välinformerade köpare och kunder. I tillägg till sin personliga säljerfarenhet är han även uppskattad säljforskare. Paul är även ekonomiedoktor (ED) i försäljning och säljledning från en topprankad handelshögskola.

Paul är en eftertraktad keynote talare, chefsutbildare (executive sales trainer), konsult och rådgivare åt bolag. Han har personligen undervisat, utbildat, rådgivit och hjälpt hundratals chefer och företag globalt. Han har också inspirerat och hjälpt tusentals människor förbättra sina säljresultat och framgång i affärsverksamhet.

Han har en omfattande erfarenhet av försäljning från olika B2B företag i Europa och har haft olika positioner inom säljledning i ett antal bolag. Utöver det är Paul grundare till och partner i ett privatägt konsultbolag som fokuserar på internationell sälj- och affärsutveckling.

Efter att ha jobbat inom försäljning och som säljchef i över 15 år internationellt runt halva Europa, bestämde han sig i slutet av 2007 för att börja doktorera. Paul blev ekonomiedoktor (ED) med fokus på försäljning och säljledning i slutet av 2011. Hans sätt att kombinera praktisk säljerfarenhet med teori är ganska unikt.

Paul tog sin doktorsexamen i marknadsföring på Svenska handelshögskolan (Hanken School of Economics) i Helsingfors, Finland. Temat för hans avhandling var relationsorientering av säljprocessen i ett företagskontext och hans forskning bidrar till relationsmarknadsföring och säljledning i synnerhet.

Paul har haft två professurer i försäljning och säljledning på två topprankade handelshögskolor: Professor of practice in selling and sales managementAalto University School of Business och Evli assistant professor of selling and sales managementHanken School of Economics i Finland. Han har tidigare jobbat som Director of sales research på Hanken School of Economics, Senior researcher på Aalto University, Research fellow på Stockholm Business School, Stockholm University i Stockholm. Han har även jobbat som Visiting professor, Visiting lecturer och gästforskare på universitet i bl.a. Finland, Monaco, Sverige, USA och Österrike.

Inom det akademiska samfundet är han aktiv som forskare, leder forskningsprojekt och undervisar samt handleder studenter (på olika nivåer: Ph.D., eMBA, MBA, M.Sc. och B.Sc.) inom försäljning och säljledning, inkluderande värdebaserad försäljning och säljledning, personlig försäljning, hantering av relationer mellan säljare och köpare och värdebaserad prissättning  på universitet och handelshögskolor internationellt. Utöver det skriver han vetenskapliga och manageriala artiklar inom försäljning och säljledning samt hantering av relationer mellan köpare och säljare.

Pauls säljforskning har publicerats i högt uppskattade vetenskapliga journaler som Industrial Marketing Management och Journal of Business to Business Marketing. Han jobbar som granskare (peer-reviewer) för journaler som Journal of Personal Selling and Sales Management och Industrial Marketing Management.

Paul talar flytande svenska, finska, engelska och tyska. Han håller tal, utbildar chefer, bedriver forskning och utbildare studenter på alla fyra språk.

Utöver att han är ledande expert i värdebaserad försäljning och säljledning är Paul även make och pappa till en liten flicka. Han tar hand om sitt välmående och är tacksam för all den kärlek och det liv som han välsignats med.


H e l s i n k i   –   S t o c k h o l m   –   T a l l i n n

Contact: +358 (0)45 847 6337, info(a)paulviio.com, P.O. Box 361, 00151 Helsinki, Finland

Copyright © 1998-2020 Dr. Paul Viio. All rights reserved.