För att hjälpa dig förbättra din försäljning, marknadsföring och hantering av relationer erbjuder jag olika slag av tjänster. Syftet med alla tjänster är att hjälpa dig och ditt bolag initiera, utöka och hantera din försäljning och dina kundrelationer För mer information om tjänsterna, vänligen klicka på beskrivningen av tjänsten/tjänsterna du är intresserad av:

Tjänsten som Paul Viio erbjuder är att hjälpa företag förbättra sin försäljning och relationshantering. Syftet är att förbättra säljverksamheten och lönsamheten inom och mellan företag.

Tjänster som Paul erbjuder för att hjälpa personer utvecklas i försäljning och affärsverksamhet inkluderar:

 • Föredragshållning / ‘keynote’ presentationer
 • Ledarskapsutveckling (Executive education & training)
 • Säljutveckling (och konsultverksamhet)
 • Rådgivning åt företag
 • Forskningsverksamhet
 • Undervisning
 • Publikationer

Tjänsterna utförs antingen personligen av Paul eller i samarbete med olika företag och organisationer.

Ledande organisationer som Paul samarbetar med för att hjälpa förbättra deras kunders (allt ifrån studender till multinationella företag) försäljning och relationshantering inkluderar:

Föredragshållning och ‘keynote’ presentationer:

 • direktbokning, antingen genom att kontakta Paul direkt eller via denna länk.
 • i samarbete med olika organisationer i Sverige och Finland
 • MTC – Marknadstekniskt Centrum, Sverige

Ledarskapsutveckling (Executive education & training):

 • Hanken SSE, Finland
 • Aalto Executive Education/ Aalto Pro, Finland
 • ICU Net AG, Tyskland
 • MTC – Marknadstekniskt Centrum, Sverige

Sälj- och affärsutvecklings samt konsultverksamhet:

 • i samarbete med olika företag i Europa sedan 1997
 • IBD Services Ltd. (www.ibdservices.com)

Forskning:

 • Hanken – Svenska handelshögskolan (Hanken School of Economics), Finland
 • Stockholms universitet, Sverige
 • Aalto universitetet, Finlands

Undervisning:

 • Hanken – Svenska handelshögskolan (Hanken School of Economics), Finland
 • Universität Donau, Danube Professional MBA, Österrike
 • IUM – International University of Monaco, Monaco
 • Hanken MBA, Finland
 • Aalto universitetet, Finland

Publikationer:

 • Hanken – Svenska handelshögskolan (Hanken School of Economics), Finland
 • Stockholms universitet, Sverige
 • Aalto universitetet, Finland
 • kommerciella förlag

Obs.: Listan ovan innehåller endast utvalda partners som Paul samarbetar med. Listan uppdateras tidvis.

Leave A Response

* Denotes Required Field