Tjänster

Hjälp för företag att förbättra deras säljprestation

Keynote talare & presentationer

Inspireras av att fokusera på värdebaserad försäljning och skapa värde för kund!

Att vara framgångsrik på att sälja till dagens välinformerade köpare är tufft. Det kräver att man förstår vad som är värdefullt för kund, att man hjälper kunden inse värdet och kan framgångsrikt leverera tjänsten. Låter enkelt, och det är det – om man vet hur man ska gå tillväga.

Mina keynote tal – som är engagerade, inspirerande och baserar sig på vetenskaplig forskning – är fyllda med både fakta och best practice exempel. Talen är trimmade att få publiken att bli entusiastiska av värdebaserad försäljning och att fokusera på att skapa värde för kund (value co-creation) och det egna bolaget.


Säljutbildning och workshops

Bli bättre på försäljning, säljledning och hantering av kundrelationer för bättre resultat!

Studier påvisar att bara en av tio säljare kan klassas som toppsäljare. Goda nyheter: Nästan vem som helst kan bli en riktigt bra säljare som är omtyckt av kunderna. Det handlar om vilja och rätt medel.

Om du vill utveckla dina kompetenser i försäljning, säljledning och hantering av kundrelationer, då kan vi hjälpa dig uppnå det du strävar efter. Våra utbildningar och workshops, som är testade och anpassas dig och ditt företag, hjälper dig uppnå helt nya nivåer. Kontakta oss, idag!


Utbildning och workshops i värdebaserad prissättning

Basera ditt pris på värde för kund, inte produktionskostnad eller marknadspris!

Få bolag inser värdet av och styrkan i värdebaserad prissättning. De flesta applicerar kostnads- eller marknadsbaserad prissättning och lämnar därvid pengar på bordet. Målsättningen med värdebaserad prissättning är att få en rimlig och rättvis andel av vad din produkt eller tjänst är värd för din kund. 

Vill du utveckla dina färdigheter i värdebaserad prissättning? Fint! Våra utbildningar och workshops i värdebaserad prissättning som är testade och anpassas ditt bolag kommer öka dina kunskaper i prissättning rejält.


B2B Sales Consulting 2.0

Fatta bättre beslut i din affärsverksamhet och försäljning!

När du har ett problem eller en utmaning i din affärsverksamhet eller försäljning kan vi hjälpa dig förstå situationen och finna en lösning. Vårt mål är att hjälpa dig fatta bättre beslut för att uppnå bättre resultat i dina affärer och försäljning.

B2B Sales Consulting 2.0 kombinerar konsultverksamhet och säljforskning – en konsulttjänst med fokus på B2B försäljning och säljledning med förankring i vetenskaplig forskning. I motsats till traditionella konsulter – som gärna vill göra sig oersättliga för dig – ser vi till att alla relevanta fynd och den kunskap vi skapar överförs till dig och dit team.


Rådgivare eller styrelsemedlem

Få råd hur strukturera, driva och växa din affärsverksamhet och öka din försäljning!

Vill du anses som sälj- och affärsproffs av ditt team, bland dina kollegor eller av ägarna? Gör då som andra framgångsrika personer: Omgiv dig av människor som kan hjälpa dig nå upp dit.

De råd du kommer få av mig och de insikter du kommer fram till hjälper dig hålla blicken på bollen och styra ditt bolag med framgång.


Round table diskussioner och forskningsprogram för företag

Få tillträde till kunskap i framkant och öka din framgång i försäljning och affärer!

Om du vill vara ledande i din industri behöver du vara i framkant av utvecklingen. Att läsa industrirapporter och förlita dig på vanliga konsulter räcker inte. Du måste vara ute tidigare!

Att vara med i våra flerföretags forskningsprogram och Round Table (RT) diskussioner, med fokus på försäljning och affärsutveckling, kan vara svaret för dig. Du lär dig av andra företag och oss. Våra program och RTs har som målsättning att generera kunskap o framkant och nya insikter, som är viktig för planering och implementation av din affärsstrategi. H e l s i n k i   –   S t o c k h o l m

Contact: +358 (0)45 847 6337, info(a)paulviio.com, P.O. Box 361, 00151 Helsinki, Finland

Copyright © 1998-2017 Paul Viio. All rights reserved.