En bra säljare känner sin kund

Känn dig själv, känn din kund. Säljkompetens och hantering av kundrelationer har betydelse. Men vad har trygghetskänslan att göra med försäljning?

För att läsa mer (på finska), klicka här för Logica CGIs publikation “Ratkaisu” (Lösning). Text och bild Antti Kirves.

Leave A Response

* Denotes Required Field