P A U L   V I I O   –   S Ä L J D O K T O R N

P A U L   V I I O
S Ä L J D O K T O R N

Skandinaviens enda säljdoktor

Ledande expert i värdebaserad B2B försäljning och säljledning

Paul Viio – säljdoktorn

Paul Viio, ekonomie doktor, är ledande expert och erfaren utbildare inom värdebaserad B2B försäljning och säljledning (value-based selling & value sales management).

Paul hjälper skapa företag i världsklass. Han hjälper människor och organisationer utveckla och förbättra sina säljresultat genom att fokusera på kundupplevelse och värde för kund.

Förutom att ha jobbat inom B2B försäljning och säljledning i över 25 år runtom i Europa, är han även ekonomie doktor (ED) i försäljning och säljledning. Han är företagare, författare, forskare, professor och den enda som har haft två professurer i försäljning och säljledning på två topprankade universitet/handelshögskolor samtidigt – Aalto university, School of Business och Hanken – Svenska handelshögskolan i Helsingfors. 

Paul är en eftertraktad keynote talare (med fokus på B2B försäljning), erfaren säljutbildare, kunnig chefsutbildare (executive sales trainer), konsult, värdeskapande styrelsemedlem och eftertraktad rådgivare åt bolag. Han har personligen undervisat, utbildat, rådgivit och hjälpt hundratals chefer och företag globalt att utveckla deras försäljning och resultat.

Han utbildar och arbetar på fyra språk: svenska, engelska, finska och tyska.

Min historia

Från toppsäljare till säljdoktor

Försäljning och kundhantering i fokus

Försäljning och kundarbete är något som Paul Viio gillat sedan hans ungdom. Han insåg tidigt att man inom försäljning kan skapa sin egen obegränsad framgång, oavsett bakgrund.

Att uppnå framgång i komplex B2B försäljning kräver att man har förmågan att sätta sig in i kundens situation, förstår marknaden, kontinuerligt utvecklar sina kunskaper och kompetenser  samt är resilient. I tillägg krävs stark vilja att faktiskt uppnå framgång.

Karriärskifte – eller snarare karriärlyft

Efter att ha jobbat inom försäljning och som säljchef i över 15 år internationellt runtom i Europa, bestämde han sig i slutet av 2007 för att börja doktorera. Efter bara fyra år, i slutet av 2011, blev Paul ekonomiedoktor (ED) med fokus på försäljning och säljledning. Hans sätt att kombinera praktisk säljerfarenhet med teori, som är ganska unikt, resulterar i verklig säljkompetens.

Paul tog sin doktorsexamen i marknadsföring på Svenska handelshögskolan (Hanken School of Economics) i Helsingfors, Finland. Temat för hans avhandling var relationsorientering av säljprocessen i ett företagskontext och hans forskning bidrar till relationsmarknadsföring och säljledning i synnerhet.

Tre professurer i försäljning och säljledning

För närvarande innehar Paul uppskattade positionen som Evli Professor of Practice in Selling and Sales ManagementHanken School of Economics (2021 – 2023) i Finland.

Tidigare har Paul haft två professurer i försäljning och säljledning på två topprankade handelshögskolor samtidigt: Professor of Practice in Selling and Sales ManagementAalto University School of Business (2013-2018) och Evli Assistant Professor of Selling and Sales ManagementHanken School of Economics (2015-2020) i Finland.

Han har tidigare jobbat som Director of sales research på Hanken School of Economics, Senior researcher på Aalto University, Research fellow på Stockholm Business School, Stockholm University i Stockholm. Han har även jobbat som Visiting professor, Visiting lecturer och gästforskare på universitet i bl.a. Finland, Monaco, Norge, Sverige, USA och Österrike.

Inom det akademiska samfundet har han verkat som forskare, lett forskningsprojekt och undervisat samt handlett studenter (på olika nivåer: Ph.D., eMBA, MBA, M.Sc. och B.Sc.) inom försäljning och säljledning, i synnerhet värdebaserad försäljning och säljledning, personlig försäljning, hantering av relationer mellan säljare och köpare samt värdebaserad prissättning på universitet och handelshögskolor internationellt. Han skriver fortfarande både vetenskapliga artiklar och artiklar riktade till chefer inom näringslivet om försäljning och säljledning samt hantering av affärsrelationer köpare och säljare emellan.

Publikationer i vetenskapliga journaler

Pauls säljforskning har publicerats i högt uppskattade vetenskapliga journaler som Industrial Marketing Management och Journal of Business to Business Marketing. Han jobbar som granskare (peer-reviewer) för journaler som Journal of Personal Selling and Sales Management och Industrial Marketing Management.

Fokus på att hjälpa företag

Efter mer än 10 intensiva år inom både den akademiska världen och realvärlden, har Paul bestämt sig för att från och med början av 2021 fokusera och avsätta mer tid på att hjälpa företag bli framgångsrika. Han fokuserar därför huvudsakligen på att utbilda chefer och organisationer, moderera workshops och hålla tal / föredrag inom värdebaserad försäljning, säljledning och kundhantering. Nyckelbegrepp och teman är bl.a. kundvärde, kundupplevelse, värdeskapande (value co-creation, value creation).

Paul talar flytande svenska (modersmål), finska, engelska och tyska. Han håller tal / föredrag, utbildar chefer or organisationer, faciliterar workshops och bedriver säljforskning på alla fyra språk.

Privatliv

Förutom att han är ledande expert i värdebaserad försäljning och säljledning är Paul även make och tvåbarnspappa. Han tar hand om sitt välmående (kost, fysisk träning, sömn), är miljömedveten och är tacksam för allt som livet givit honom.

Hör av dig när du vill bli uppnå framgång!

Skicka mig din epost adress, jag kontaktar dig snarast.