Myyntikoulutus ja myynnin johtaminen

Nosta myyntiäsi ja paranna asiakashallintaasi

asiakaslähtöinen myynti ja asiakkuuksien hallinta

Koulutukset ovat toimiva sekoitus tiedettä, taidetta, best practice -käytäntöjä ja esimerkkejä eri toimialoilta maailmalta. Sopii myynnille ja tukitoiminnoille.

myyntikoulutukset joko paikan päällä tai etänä. Globaalisti.

Paul Viio – Myyntikouluttaja

menesty myynnissä ja asiakashallinnassa

Paul Viio, myyntikouluttaja ja asiakashallinnan ammattilainen, kertoo mitkä asiat vaikuttavat asiakkaan ostamiseen ja hankintaan sekä mikä on myyjien ja myynnin tehtävä tässä yhtälössä. Hän kertoo miten menestyä B2B-myynnissä ja asiakashallinnassa sekä asiakaslähtöisen myynnin ja liiketoiminnan rakentamisessa. Koulutuksissa yhdistyy tiede ja käytäntö ja hän esittää ne innostavalla ja mukaansatempaavalla tavalla, joka on omiaan antamaan myynnille, asiakasyhteyshenkilöille ja myynnin tukijoukoille oikeanlaista buustia, jolla parannetaan myyntiä ja asiakastyötä.

Myynnin tohtori kouluttajaksi

Onko organisaatiosi tavoitteena asiakaslähtöisen ja hyvään asiakaskokemukseen perustuvan myynnin kehittäminen ja liiketoiminnassa menestyminen? Osaatko konvertoida hyvän asiakaskokemuksen myynniksi ja luoda kannattavia asiakkuuksia?

Haluatko tieteeseen nojaavan ja kokeneen asiakaslähtöisen B2B-myynnin kouluttajan ja asiakkuuksien hallintaan erikoistuneen kouluttajan luotsaavan (myös etänä) laajennettua myyntitiimiäsi kehittämään myyntitaitojansa, markkinointitaitojansa ja asiakkuuksien hallintaansa? Ja auttavan myyntijohtoa johtamaan 2020-luvun myyntiä?

Haluatko tieteeseen perustuvan myyntikoulutuksen ja lähestymiskulman ja ydinsanoman keskittyvän näihin: 

  • Asiakaslähtöisyys
  • Arvopohjainen B2B-myynti
  • Asiakaskokemus

Tilaa kouluttajaksi minut, B2B-myynnin asiantuntija ja Suomen ainoa myynnin professori, myyntitohtori Paul Viio. Koulutan tiimisi luomaan positiviisen asiakaskokemusen ja konvertoimaan se myynniksi. Johdolle opetan, miten myyntiä (myös etämyyntiä) johdetaan ja palkitaan menestyksekkäästi 2020-luvulla.

Myyntikoulutukset, joita pidän suomeksi, englanniksi, ruotsiksi (äidinkieli riikinruotsi) ja saksaksi, keskittyvät asiakaslähtöisyyteen ja asiakaskokemukseen, jotka ovat menestyvän myynnin ja liiketoiminnan ajureita. Kun tämä tehdään oikein, myyntituloksesi paranee.

Luvassa on sinulle muokattu / räätälöity (optimaalisesti kehittämäni ValueSpyder®-mittauksen perusteella) B2B-myynnin, myynnin tukitoimintojen ja myyntijohdon koulutus, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja omakohtaiseen kokemukseeen kansainvälisestä myynnistä ja asiakkuuksien rakentamisesta ja johtamisesta. Mukana on paljon inspiroivia esimerkkejä eri aloilta, innostavalla ja mukaansatempaavalla tavalla esitettynä. Lisäksi koulutukseni sisältävät runsaasti työkaluja, joita osallistujat voivat heti ottaa käyttöön omassa työssään.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin käydään tarpeestasi ja tavoitteistasi alustava keskustelu, joka ei sido sinua millään tavalla.

asiakaslähtöisyys

arvomyynti

Asiakaskokemus

miksi kouluttaa myyntiä?

Suomessa keskitytään tuotekehitykseen, mutta liian vähän myyntiin ja asiakashallintaan. Harvoin paraskaan tuote myy itse itseänsä.

Usein yrityksen myynti nojaa yksittäisten, itseoppineiden myyjien osaamiseen ja aktiivisuuteen sen sijaan, että koko myyntikoneisto olisi kunnossa. Sekalaista myyjäkuntaa on vaikea johtaa ja mahdoton skaalata. 2020-luvulla myynti on tiimityötä, jossa muut toiminnot tukevat myyntiä – tai ainakin niiden pitäisi. Yksinäisen kaupparatsun aika on ohitse.

Tutkimusten mukaan ostaja ei useinkaan enää ota yhteyttä myyjään, jos hän ei usko sen tuovan lisäarvoa. Samanaikaisesti verkossa käytävä kauppa lisääntyy. Tarvitaan lisää osaavia ihmisiä henkilökohtaiseen myyntiin ja asiakaspalveluun. Myyjän ja myynnin tukijoukkojen tulee muuttua. Kaupanteko muuttuu, koska:

Oletko sinä valmis ja onko organisaatiosi valmis näihin muutoksiin?

Myyntikoulutusteni tavoitteena on kehittää yrityksen kaikkien myyjien ja myynnin tukijoukkojen sekä johdon osaamista, ja sen kautta parantaa yrityksen myyntiä. Asiakaslähtöisesti toimiminen ja positiivisen asiakaskokemuksen luominen 2020-luvulla ei ole pelkästään myyjien tehtävä, vaan koko organisaation vastuualuetta. Siksi suosittelenkin koko organisaation kouluttamista.

Myynnin koulutus (työpajaan verrattuna) toteutusmuotona sopii erityisesti silloin, kun osallistujia halutaan oivalluttaa ja antaa selkeä viitekehys aiheelle, johon haetaan muutosta – kun opetetaan mitä tulee tehdä. (Myynnin työpajat ovat suoraviivaisempia ja niissä näytän miten asiat tehdään.) Autan osallistujia ymmärtämään, ja kehittämään toimintaansa.

Tarjoamani myyntikoulutukset eivät ole ”tusinakamaa”, vaan jokainen koulutus on tarkaan mietitty ja räätälöity osallistujien toiveet, tarpeet ja kokemus- ja koulutustaso huomioiden. 

Huom. Jos sana ”myynti” herättää organisaatiossasi kielteisiä ennakkokäsityksiä, voidaan se korvata esim. asiakashallinnalla tai muulla käsitteellä. Joskus osallistujien tulee ensin ns. lämmetä aiheeseen.

Kenelle?

Kaipaatko parempia myyntituloksia? Oletko kyllästynyt puskumyyntikursseihin ja niissä usein esitettyyn perushokemaan ”tehkää lisää soittoja”? Niin minäkin. Sen vuoksi jokainen tarjoamani myyntikoulutus on tarkaan mietitty ja muokataan / räätälöidään (optimaalisesti kehittämäni ValueSpyder®-mittauksen perusteella) osallistujien toiveet, tarpeet ja kokemus- ja koulutustaso huomioiden.

Puoleeni kääntyvät yritykset ovat usein jo kokeilleet myyntikoulutusta tarjovien yritysten (myös nimekkäiden ja vuosikymmeniä alalla olleiden) palveluita (lue: puskumyyntikoulutuksia) ja pettyneet niiden tyhjiin lupauksiin.

Myyntikoulutukseni sopii kaikille niille, jotka:

  • Arvostavat tieteeseen pohjautuvaa myyntikoulutusta
  • Haluavat B2B-myynnin ammattilaisen opastusta
  • Kaipaavat juuri heidän tilanteeseensa sopivaa apua

Yhdistävä tekijä asiakkailleni on, että heillä on vahva tahto muuttaa ja kehittää myyntiänsä ja jopa koko liiketoimintaansa keskittymällä. He haluavat menestyä keskittymällä asiakaslähtöisyyteen, asiakaskokemukseen (customer experience) ja asiakasarvoon (customer value, value co-creation). Myyntikoulutukseni auttaa heitä konvertoimaan nämä myynniksi (arvopohjainen myynti) ja luomaan kannattavia asiakkuuksia. Sisäistetyt opit näkyvät heidän päivitäisessä toiminnassaan sekä johtamistyylissään.

Myynti ja asiakashallinta on koko organisaation yhteinen asia, se ei ole pelkästään myynnin vastuulla. Sen vuoksi myyntikoulutukseni sopivat niin myynnille, myynnin tukitoiminnoille (lue: koko henkilöstölle) ja johdolle.

Koulutukseni ovat innostavia ja ne pohjautuvat tieteeseen (myynnin proffana tutkin yrityksiä ja johdan niistä oppeja). Lisäksi koulutuksissani on kasoittain faktoja ja best-practice -esimerkkejä.

Myynnin kouluttajaksi minua tilaavat niin kansainväliset suuryritykset kuin pk-yritykset, sekä erikokoiset organisaatiot ja järjestöt. Kaikkia yhdistää kiinnostus asiakkuuksien hallintaan ja miten siinä menestytään.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeestasi ja toiveistasi. 

Mitä hyötyä myyntikoulutuksesta?

Mikäli haluat oppia maailmanluokan yritysten myynnin salat, niin minun todistetusti toimivat myynnin koulutukset ja asiakassuhdehallinnan sekä asiakkuushallinnan koulutukset (ja työpajat) ovat sinua ja tiimiäsi varten.

Kantava sanoma myyntikoulutuksissani – joita pidän suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi – on se, miten tärkeää on keskittyä asiakaslähtöisyyteen, arvopohjaiseen B2B-myyntiin, arvonluomiseen (value co-creation) ja asiakaskokemukseen (CXM/CEM – customer experience management) henkilökohtaisen myynnin (myös etänä), asiakaspalvelun, sekä digitaalisten kanavien kautta.

Myyntikoulutuksissani tuon selkeästi esiin, miten asiakaslähtöinen myynti ja asiakaspalvelu johtavat parempiin myyntituloksiin, ja miten ne ovat keskeisessä roolissa, kun halutaan rakentaa todellista menestystä.

Mitä sinä, myyntijohtaja, hyödyt yhteistyöstä kanssani:

Mitä tiimisi jäsenet hyötyvät myyntikoulutuksistani:

Tarjoamani myyntikoulutukset kehittävät kohdistetusti osallistujien myyntiosaamista ja -taitoja, asiakahallintataitoja, asiakkuuksien hallinnan osaamista, ja myynnin johtamista. Tavoitteena on parantaa yrityksesi myyntitulosta. Siksi koulutukseni antavat sinulle ja tiimillesi paitsi uusia oivalluksia, myös arvokkaita työkaluja, jotka he voivat heti ottaa käyttöön.

Pidän koulutuksia suomeksi, englanniksi, ruotsiksi (äidinkieli riikinruotsi) ja saksaksi.

Myyntikoulutusten aiheet ja tasot

Myynnin kouluttajana ja työpajan vetäjänä & ohjaajana, jolla on syvällinen käytännön kokemukseen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva osaaminen B2B-myynnistä ja myynnin johtamisesta, markkinoinnista ja asiakassuhdehallinnasta, tuon uusia oivalluksia ja innostan myyntitiimiäsi ja myynnin tukeasi ajattelemaan ja toimimaan erilailla – tavalla, jolla saavutetaan parempia tuloksia.

Myyntikoulutus räätälöidään teille sopivaksi. Suosittelen tähän käytettävän kehittämääni ValueSpyder® arvomyynnin kompetenssimittausta. Tällä varmistetaan, että myyntikoulutuksessa keskitytään juuri teille keskeisiin asioihin ja kehityskohteisiin.

Myynnin koulutuksen ja työpajojen avainteemat // Teemoja keynote puheilleni

Myyntikoulutusten aiheet

Auttaakseni sinua ja tiimiäsi kehittymään myynnissä, asiakasuhdehallinnassa ja myynnin johtamisessa, myyntikoulutuksissani keskittytään valittuihin aiheisiin, kuten:

Aiheita yhdistellään ja muokataan sinulle ja osallistujille sopivaksi. Aiheiden valintaan ja painotukseen koulutuksessa vaikuttaa osallistujien myynnin kompetenssitaso. Lähtötason suosittelen mitattavan tieteellisen tutkimuksen pohjalta kehittämälläni ValueSpyder® -mittarilla.

Koulutusten tarkoituksena on, että sinun ja tiimisi myyntiosaamista kehitetään ja vahvistetaan. Lähden aina sinun ja osallistujien tarpeista ja tavoitteista.

Myynnin koulutusten tasot

Myynnin koulutuksissa on kolme tasoa: Basic, Advanced ja Master: peruskurssi, jatkokurssi ja syventävä kurssi.

Myynnin koulutukset on jaettu kolmeen tasoon: perustaso, jatkotaso ja syventävä taso. Tasot rakentuvat toistensa päälle, mutta ne voidaan myös käydä erikseen.

PERUSTASO: Tässä käydään läpi arvomyynnin / arvopohjaisen myynnin, ostamisen ja hankinnan, sekä asiakashallinnan perusteet. Tämä taso on tarkoitettu myyntihenkilöille ja myynnin tukitoiminnoille (markkinointi,asiakaspalvelu, projektihallinta, tuotehallinta, toimitus, jne.). Tämän tason koulutusten tavoitteena on: a) välittää kaikille sama viesti arvoajattelun tärkeydestä myynnissä ja b) oppia keskittymään myyntiin, arvonluontiin ja asiakassuhteiden rakentamiseen.

JATKOTASO: Tässä keskitytään siihen, miten arvopohjainen myynti viedään käytäntöön – mitä se tarkoittaa päivittäisessä työssä. Se on tarkoitettu myyntihenkilöille, myyntipäälliköille ja kaikille niille, jotka ovat suoraan tekemisissä myynnin kanssa. Tämä koulutus keskittyy siihen, miten käytännössä toteuttaa arvopohjaista myyntiä.

SYVENTÄVÄ TASO: Tämä, edistynyt taso keskittyy siihen, miten johtaa arvomyyntiä. Tämä taso on tarkoitettu myyntijohtajille, mutta myös myyntipäälliköille (edellyttäen, että heillä on myyntitiimi, jota johtavat). Tämän tason koulutukset keskittyvät siihen, miten arvomyyntiä johdetaan: miten strukturoida, kouluttaa, rakentaa, johtaa, palkita ja tukea myyntitiimejä.

Preppaustapaaminen ja ValueSpyder®-mittaus

Ennen koulutusta meillä on preppaustapaaminen, jonka aikana käymme läpi odotukset ja tavoitteet. Tämän, sekä valinnaisen ValueSpyder® -mittauksen (jolla mitataan osallistujien arvomyynti kompetenssin) tulosten pohjalta suunnittelen ja valmistelen sinun ja teidän tilanteeseenne sopivan koulutuksen.

Preppaustapaaminen voidaan järjestää henkilökohtaisen tapaamisen muodossa tai se voidaan hoitaa puhelimitse tai videopuheluna.

On tärkeää, että tiedän tilanteenne, mitä tavoittelette sekä perusasiat osallistujista, jotta voin paremmin suunnitella ja valmistella ValueSpyder®-mittauksen ja/tai koulutuksen, joka: a) sopii tilanteeseenne, b) vastaa tarpeitanne ja odotuksianne ja c) tuottaa teille tuloksia.

Kerro minulle rohkeasti tarpeesi ja toiveesi, niin voin paremmin auttaa sinua. Ota yhteyttä, tänään.

Puhujatilauksen prosessin kuvaus

1. Valmistelu

2. Suunnittelu

3. puhe

4. follow-up

Preppauskeskustelu puheen suunnittelua varten.

Huom. Nämä kaikki minä teen itsenäisesti, kysyn jos tarvitsen inputiasi.

Saapuminen paikalle ajoissa, esityksen testaaminen, puheen pitäminen ja keskustelu.

Usually 1 to 2-day trainings. If with possible online-module(s) between the on-site training sessions.

Esimerkki myyntikoulutuksesta – Basic-taso: Arvomyynnin perusteet

Myyntikoulutuksen kesto on yleensä joko 1,5 tai 2 päivää. Koulutuksen tarkka pituus riippuu useasta tekijästä, kuten osallistujamäärästä, heidän koulutustasostansa ja työkokemuksesta, sekä kuinka pitkällä tiimisi jo on asiakasarvon nivouttamisessa osaksi heidän päivittäistä työtänsä.

Esimerkiksi myyntikoulutus Arvomyynnin perusteet, joka on perustason kurssi, on yleensä 2-päiväinen koulutus, mutta se voidaan tarpeen tullen myös järjestää 1,5-päiväisenä. Se on koulutus, joka on tarkoitettu sinun myyntitiimillesi sekä myynnin tukitoiminnoille. Koulutuksen tavoite on luoda yhteinen pohja sille, mitä arvomyynti on, miksi se on tärkeää ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Tavoitteena on siis saada tiimisi liikkeelle arvomyynnissä.

Kaikki koulutukseni muodostuvat helposti hallittavista osista. Rakenne on hyvin linjassa uusimpien pedagogisten ohjeiden kanssa mitä aikuisopetukseen tulee. Lisäksi käyttämäni rakenne auttaa osallistujia saamaan hyvän oppimiskokemuksen, joka tehostaa oppimista. Jokainen osio sisältää seuraavaa: aiheen alustus (minun toimestani), aihe-spesifit ja -relevantit tehtävät ja keskustelut aiheen linkittämiseksi osaksi osallistujien todellisuutta ja tilanteita sekä  harjoitteita osallistujille (yleensä ryhmätöiden muodossa) toivottujen oppimistavoitteiden varmistamiseksi.

Tältä sinulle ja teille järjestettävä koulutus (joko 1,5- tai 2-päiväinen) voisi näyttää:

Otsikko: [yrityksesi nimi] arvomyynnin perusteet

??Puheideni kesto on tyypillisesti 1 tunti, joka koostuu noin 50 minuutin puheesta ja 10 minuutin keskustelusta sekä kysymyksiin vastaamisesta. Kyse ei kuitenkaan ole monologista, vaan osallistutan yleisöä mm. esittämällä kysymyksiä, esitän ns. pähkinöitä purtavaksi ja lisäksi liikun paljon ja käytän eri presentaatiotekniikoita elävöittääkseni puhetta. Kyseessähän on live-tilaisuus ja siltä sen tulee yleisöstä myös tuntua.

Kerro minulle tarpeesi ja toiveesi, jotta voin paremmin auttaa sinua. Muokkaan puheeni niin, että se sopii juuri teille.

Esimerkkiotsikko ja juoksutus

Miten saada asiakas haluamaan ostamaan sinulta (sen sijaan, että ostaisivat kilpailijaltasi)?

Selite

Otsikon muokkaan niin, että se on kiinnostava. herättelevä ja jopa provosoiva.

Useimmiten jaan puheeni muutamaan loogiseen osioon, jotta sitä on helpompi seurata ja tarina pysyy selkeänä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kiitos ja näkemiin!

Puheen jälkeen on yleensä varattu aikaa kysymyksille ja vastauksille.

Jokainen osa sisältää aiheen alustuksen minun toimestani, keskustelua ja harjoitteita pienryhmissä. Kahvitauot aamu- ja iltapäivällä sekä lounas puoleltapäivin.

Toimitan pyynnöstäsi mielelläni yksityiskohtaisen koulutusohjelmarungon. Ota yhteyttä minuun, niin keskustellaan mikä sopisi parhaiten sinulle ja tiimillesi.

??Tavallisesti puheeni herättävät vilkasta ja hyvää keskustelua. Se on osoitus siitä, että asia kiinnostaa kuulijoita, alasta ja usein kuulijan omasta toimenkuvasta riippumatta. Tämän haluan toteutuvan myös sinun tapahtumassasi. 

Esimerkkiotsikko

Miten saada asiakas haluamaan ostamaan sinulta (sen sijaan, että ostaisivat kilpailijaltasi)?

(Useimmiten jaan puheeni muutamaan loogiseen osioon, jotta sitä on helpompi seurata ja tarina pysyy selkeänä, esimerkiksi näin:)

Puheen jälkeen on normaalisti varattu aikaa kysymyksille ja vastauksille. Tavallisesti puheeni, jotka ovat ajatuksia herättäviä ja jopa jonkin verran yleisöä haastavia, herättävät kysymyksiä, jotka johtavat hyvään keskusteluun.

Kysymyksiä ja vastauksia.

Kiitos ja näkemiin!

Myyntikouluttajasi

Paul Viio – myyntitohtori

Lyhyesti minusta myyntikouluttajastasi ja myynnin työpajan vetäjästäsi:

* Triple crown university: Accredited by the leading accreditation organizations for higher-level education AACSB, EQUIS and AMBA. What’s makes being ’triple crown’ special? Less than 1% of universities and business schools in the world belong to this elite group of schools.

Puhujaesittely 

Paul Viio – myyntitohtori

Paul Viio, KTT, on johtava arvopohjaisen B2B-myynnin ja myynnin johtamisen asiantuntija (value-based selling & value sales management) ja Suomen ainoa myynnin johtamisen professori, Hankenilta.

Paul on kokenut ja suosittu arvopohjaisen B2B-myynnin keynote-puhuja, johdon kouluttaja ja neuvonantaja. Hän on inspiroinut, opettanut, kouluttanut, neuvonut ja auttanut ammattilaisia ja johtajia sadoista yrityksistä ja organisaatioista eri toimialoilta kansainvälisesti. 

Hänen puheet ovat sopiva sekoitus tiedettä, käytäntöä ja omakohtaista kokemusta kv myynnistä ja myynnin johtamisesta. Paul ottaa nopeasti tilanteen haltuunsa ja käy yleisön kanssa dialogia, joka innostaa ja haastaa miettimään uudestaan totuttuja toimintatapoja. Hän muokkaa puheensa aina kohderyhmän ja tilaisuuden mukaan. Hän pitää puheita ja koulutuksia useilla kielillä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.  

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä koko tilaisuutta ja osallistujia ajatellen parhaiten sopiva puhe. Tilaisuutenne onnistuminen ja mieleenpainuvuus on myös minulle tärkeää.

Mitä asiakkaat sanovat?

Aikaisempiin myynnin koulutuksiin ja työpajoihin osallistuneiden palautteita:

”I just wanted to thank you for the training at [name removed]. Very inspiring and has changed my perception on sales.”

Senior Executive
Norway

“Thank you for the inspiring value sales training!”

Senior Executive
Norway

“Sinun kurssisi oli yksi parhaista pitkään aikaan!”

Senior Marketing Manager
Finland

“I’ve been thinking much over your presentations and advice – looking forward to discussing more in the next day or so.”

Offering Manager
USA

”Thanks Paul for an excellent training! It helped me understand how customers operate and how we can build on that.”

Sales Manager
China

Haluatko myös sinun tiimisi yltävän parempiin myyntituloksiin?

Mitä asiakkaat sanovat?

Aikaisempiin myynnin koulutuksiin ja työpajoihin osallistuneiden palautteita:

Tor M. Bjørge

Director MI & D, Prysmian Group

”I have had the pleasure of working with Paul on two executive sales trainings for our company – Prysmian Group. The two trainings targeted our sales directors and sales & account managers respectively for the North European region.


Together with Paul, we developed a sales and customer management program, which was customized to fit our business and situation. Measuring [by using the ValueSpyder® measurement] our performance against the characteristics of high-performing sales organizations, we were able to benchmark our performance level. This helped us give the right weight for each part of the two programs to optimally target the areas that needed development.


In addition to addressing sales strategies and processes from a customer focus perspective, the trainings also provided lots of insightful examples and useful “rules of engagement” for sales, of which Paul has a lot of knowledge and personal experience.


Paul has just the right mix of academic and practical approach, and for us this was key. It is easy to go too far in one direction, but for us, we need this balance, and Paul provided this in an excellent way.


I can warmly recommend Paul for executive sales trainings when the aim is to develop high-performing sales organizations. I would hire him again!”

Tor M. Bjørge

Director MI & D, Prysmian Group

Marie Wahlström

COO, House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm

”I contracted Dr Paul Viio to be the Academic Expert in one of our thematic groups with several industrial companies represented.

I am very pleased with our cooperation, and Paul’s expertise and ability to present information to the participants in an inspiring and clear manner. He is most responsive to the group, and catches the moods and reflections from the participants, making his presentation into more of a dialogue – the best kind of input! He also gave examples and reflections based on the present companies’ situations. That engages and delivers high value and a great deal of knowledge to the participants.

I can highly recommend Paul as expert and keynote speaker on topics related to value business and sales management.”

Marie Wahlström

COO, House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm

Palkkio ja hinnoittelukäytäntö

Palkkioni ja hinnoittelupolitiikkani on sekä kohtuullinen että reilu. Itse asiassa et maksa mitään itse koulutuspäivän/-päivien aikana käytetystä ajasta. Se, mistä minulle maksat, on tämä:

Palkkioni myynnin koulutusten osalta – tai oikeastaan niiden räätälöinnistä (suunnittelu, valmistelu ja harjoittelu) – on minulta suoraan tilattaessa: puoli päivää (enintään 3 tuntia) alkaen €2950; koko päivä (enintään 6 tuntia, lisäksi lounas) alkaen €3950 (sis. preppauskeskustelun**, mutta ei ValueSpyder®-kompetenssimittausta, joka on lisäpalvelu). Tämä sisältää muokkauksen / kevyen räätälöinnin. Hinnat euroina, eivät sis. siirtymälisää tai matkustus – ja muita kuluja eikä ALV:ia.

 
* Siirtymälisä: Mikäli koulutus/työpaja pidetään paikassa, johon minun tulee matkustaa enemmän kuin kaksi tuntia, veloitan palkkioni lisäksi siirtymälisän €950 per matkustuspäivä menetetystä työajasta.
 
** Preppauskeskustelu voidaan toteuttaa puhelimitse, videopuheluna tai mahdollisuuksien mukaan kasvotusten. Saamani tiedon pohjalta suunnittelen ja valmistelen koulutuksen/työpajan juuri teille sopivaksi.
 
Huom. Jos yrityksessäsi on sisäinen koulutusakatemia tai jos mieluiten tilaatte minut suosimanne koulutusyhtiön kautta, teen mielelläni heidän kanssaan yhteistyötä. Tyytyväisyytesi on minulle tärkeää.

Ota yhteyttä minuun maksutonta ja ei-sitovaa keskustelua varten

Keskustellaan ensin sinun tarpeistasi, tilanteestasi ja tavoitteistasi. Näiden pohjalta teen ohjelmaehdotuksen ja tarjouksen, tarvittaessa myös suosittelemastani ValueSpyder® -kompetenssimittauksesta. 

Käytä oheista yhteydenottokaavaketta

Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian, jotta voimme keskustella asiasta tarkemmin. 

Huom. Mikäli haluat, voit myös olla minuun yhdeydessä sähköpostitse, puhelimitse tai chatin välityksellä.

Ota yhteyttä jo tänään!

Varmistaaksesi minut myynnin kouluttajaksi tai työpajan vetäjäksi tiimillesi, pyydän sinua ottamaan yhteyttä minuun mahdollisimman pian. (Huom. Kalenterini on usein täynnä n. 4 kk eteenpäin.)

Yhteydenotto-/tarjouspyyntö

Myyntikoulutus

Hinta alkaen €2950 /enintään puoli päivää (sis. preppauskeskustelun**).

Hinnat euroina, eivät sis. siirtymälisää, matkustus- ja muita kuluja eikä ALV:ia.

 
Tyytyväisyystakuu
0 %

Tyytyväisyystakuu

Kaikki palvelujani käyttäneet tietävät, että teen aina parhaani ja toimin asiakkaan etujen mukaisesti. Uusille asiakkaille tarjoan seuraavan tyytyväisyystakuun: Jos et ole tyytyväinen palveluuni, voit saada rahasi takaisin (matka- ja muut kuluni luonnollisesti ensin vähennettynä) tai voimme sopia uudesta yhteistyöstä.

Sinun tyytyväisyytesi on minulle oikeasti tärkeää.