P A U L   V I I O   –   M Y Y N T I T O H T O R I

P A U L   V I I O
M Y Y N T I T O H T O R I

Suomen ainoa
myyntitohtori

Johtava arvopohjaisen B2B-myynnin ja
myynnin johtamisen asiantuntija ja kokenut myyntikouluttaja

Paul Viio – myyntitohtori

Paul Viio, KTT, on johtava arvopohjaisen B2B-myynnin ja myynnin johtamisen asiantuntija ja kokenut kouluttaja (engl. value-based selling & value sales management).

Paul auttaa luomaan maailmanluokan yrityksiä. Hän tekee sen auttamalla ihmisiä ja organisaatioita kehittämään ja parantamaan myyntituloksia asiakasarvoon pohjautuvalla tavalla.

Sen lisäksi, että hän on työskennellyt kansainvälisessä myynnissä ja myynnin johtamisessa haastavilla markkinoilla eri puolilla Europpaa yli 25 vuotta, hän on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi myynnistä ja myynnin johtamisesta.

Paul on kokenut myyntikouluttaja (jolla on pitkä kokemus myynnistä ja myynnin johtamisesta), tutkija, evp työelämän professori myynnin johtamisessa ja ainoa henkilö, jolla on samanaikaisesti ollut kaksi myynnin ja myynnin johtamisen professuuria kahdessa huippuyliopistossa; Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Hanken – Svenska handelshögskolanissa. Lisäksi hän on toiminut vierailevana professorina ja opettanut myyntiä MBA/EMBA-kouluissa useassa maassa (mm. USA, Ruotsi, Suomi, Itävalta). Vaikka hän nykyään pääasiassa kouluttaa yritysten myyntiorganisaatioita, niin hän opettaa edelleen myyntiä Hankenin EMBA-ohjelmassa.

Paul on kokenut ja suosittu arvopohjaisen B2B-myynnin keynote-puhuja, kokenut myynnin kouluttaja, myyntijohdon kouluttaja, lisäarvoa tuova hallituksen jäsen ja arvostettu neuvonantaja yrityksille. Hän on inspiroinut, opettanut, kouluttanut, neuvonut ja auttanut ammattilaisia ja johtajia sadoista yrityksistä ja organisaatioista kansainvälisesti.

Hänen palvelunsa ovat saatavilla neljällä kielellä: englanti, ruotsi (äidinkieli), suomi ja saksa.

Tarina

Huippumyyjästä myynnin tohtoriksi

Myynti ja asiakastyö keskiössä

Myynti ja asiakastyö on aina ollut Paul Viion sydäntä lähellä. Hänelle valkeni jo varhain, että myyntityössä jokainen voi luoda oman rajattoman menestyksensä.

Vaativassa B2B-myynnissä menestyminen vaatii asiakkaan tilanteeseen paneutumista, markkinoiden ymmärrystä, omien kykyjen ja kompetenssien jatkuvaa kehittämistä, kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja resilienssiä (muutosketteryyttä). Lisäksi tarvitaan voimakas halu menestyä. 

Uralla eteenpäin – ja ylöspäin

Työskenneltyään menestyksekkäästi kansainvälisessä myynnissä ja myynnin johtamisessa yli 15 vuotta ympäri Eurooppaa, vuoden 2007 lopulla hän päätti aloittaa tohtorinopintonsa ja vuoden 2011 lopulla – vain nejä vuotta myöhemmin – Paul väitteli kauppatieteiden tohtoriksi  aihealueesta myynti ja myynnin johtaminen, ensimmäisenä Suomessa. Käytännön osaamisen ja teorian yhdistämisestä muodostuu vahva myynnin asiantuntemus, tämä tekee Paulista melko ainutlaatuisen.

Paul väitteli kauppatieteiten tohtoriksi markkinoinnin laitokselta Hankenilta (Hanken School of Economics) Helsingistä. Hänen väitöskirjansa aihe oli myyntiprosessin strateginen mukauttaminen asiakassuhteen mukaan yritysten välisessä liiketoiminnassa ja hänen tutkimuksensa kontribuoi asiakassuhdemarkkinoinnin ja erityisesti myynnin johtamisen tutkimukseen.

Kolme myynnin ja myynnin johtamisen professuuria

Paulilla on arvostettu työelämän professuuri myynnin johtamisessa: Evli Professor of Practice in Selling and Sales Management, Hanken School of Economics, Helsinki (2021 – 2023).

Paulilla on ainoana Suomessa – ja todennäköisesti koko maailmassa – ollut kaksi myynnin professuuria myynnissä ja myynnin johtamisessa kahdessa huippuluokan yliopistossa/kauppakorkeakoulussa yhtäaikaa: Myynnin ja myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (2013-2018) ja Evli Assistant Professor of Selling and Sales Management, Hanken School of Economics, Helsinki (2015-2020).

Aikaisemmin hän on toiminut mm. myynnin tutkimuksen johtajana Hankenilla, vanhempana tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja ollut Research fellow Stockholm Business School, Stockholm University, Tukholmassa, Ruotsissa. Lisäksi, hän on toiminut vierailevana professorina, vierailevana luennoitsijana ja tutkijana eri yliopistossa useassa maassa, kuten Itävallassa, Monacossa, Norjassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Akateemisessa yhteisössä Paul on toiminut tutkijana, johtanut myynnin tutkimushankkeita ja opettanut sekä ohjannut oppilaita (tutkintotasot: tohtori, eMBA, MBA, maisteri ja kandidaatti) myynnissä ja myynnin johtamisessa, etenkin arvopohjaisessa palvelumyynnissä ja myynnin johtamisessa, henkilökontaisessa myynnissä, asiakas-toimittaja suhteen hallitsemisessa ja arvopohjaisessa hinnoittelussa yliopistoissa ja kauppakorkeakouluissa kansainvälisesti. Lisäksi, hän edelleen kirjoittaa akateemisiin julkaisuihin ja liike-elämän toimijoille suunnattuja artikkeleita myynnistä ja myynnin johtamisesta sekä ostaja-myyjä asiakassuhteen hallitsemisesta.

Tieteelliset julkaisut

Paulin myynnin tutkimuksia on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa kuten Industrial Marketing Management ja Journal of Business to Business Marketing. Hän toimii myös tarkastajana julkaisuissa Journal of Personal Selling and Sales Management ja Industrial Marketing Management.

Yritysten menestymisen auttaminen

Jaettuaan aikansa akateemisen maailman ja yritysten auttamisen (reaalimaailman) välillä yli 10 vuoden ajan, Paul päätti alkuvuodesta 2021 alkaen keskittyä ensisijaisesti auttamaan yrityksiä menestymään. Näin ollen hän kouluttaa myyntiä, myyntijohtoa sekä myynnin tukitoimintoja, sekä vetää myynnin työpajoja ja pitää asiakasarvoon ja asiakashallintaan keskittyviä keynote-puheita.  Avainteemat ja aiheet ovat asiakaskeskeisyys, asiakasarvo (customer value), asiakaskokemus (customer experience) ja asiakasarvon luominen (customer value co-creation).

Paul puhuu erinomaisesti neljää kieltä: ruotsi (riikinruotsi, äidinkieli), suomi, englanti ja saksa. Hän pitää keynote-puheita, kouluttaa organisaatioita ja yritysjohtoa, vetää työpajoja ja tekee tutkimustyötä kaikilla neljällä kielellä.

Yksityiselämä

Sen lisäksi, että Paul on arvomyynnin ja strategisen B2B-myynnin johtava asiantuntija, hän on myös aviomies ja kahden lapsen isä. Hän pitää huolta hyvinvoinnistansa (combo: ravinto, liikunta, nukkuminen), arvostaa ympäristöä ja on kiitollinen kaikesta siitä, mitä elämä on hänelle antanut.

Ota yhteyttä kun tahdot menestyä!

Lähetä sähköpostiosoitteesi, niin otan sinuun yhteyttä ensi tilassa.